Mô tả

Chăm sóc răng miệng toàn diện với Meswak, Triphala, Tomar, Cardamom and Mint.

Dược liệu: Mint leaf, Carom seed oil, Camphor bark, Akarkara root, Catechu HW, Tomar bark, Vajradanti Wp, Meswak stem, Pomegranate fruit, Apamarg Wp, clove bud oil, Neem, babool bark, triphala fruit, liquorice root, eucalyptus leaf oil, cardamom fruit oil, Cinnamon bark, Fennel fruit oil, Pepper, Holy basil, nutmeg. ginger rhizome oil.

– KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN PARABENS
– KHÔNG FLUORIDE
– KHÔNG CHẤT LÀM DẺO PHTHALATE
– KHÔNG CHẤT TẢY MÀU CHEMICAL BLEACH