Thông đip t lãnh đo.

Chào mng đến vi IV Consumer, Mt gia đình ca các thương hiu ni tiếng t n Đ  vi nim t hào và b dày truyn thng ca thương hiu. Trng tâm ca chúng tôi là mang đến nhng sn phm giàu tho dược và sn xut theo phương pháp truyn thng ca n Đ cho th trường Vit nam. Vi giá tr ct lõi là Quyết Tâm, K lut, Sn sàng, T nhiên, Ch Đng  Chân Thành và Nhân Văn. Nhng giá tr này s tiếp tc phc v người tiêu dùng cùng vi sc mnh khi chúng tôi tiến đến thế k 21. Thế k ca thách thc, cơ hi ngày càng ln hơn. Dân s Vit Nam s đt con s đáng kinh ngc hơn 100 triu người vào năm 2025. Thách thc chung ca chúng tôi là cung cp các sn phm có cht lượng tt, thiên nhiên và thân thin vi môi trường, không cha cht hóa hc đc hi cho đt nước đang phát trin này.

Chúng tôi sng vi 5 mc tiêu mi ngày.

  • Luôn đt khách hàng lên hàng đu
  • Luôn lng nghe, hành đng và đưa ra gii pháp
  • Luôn chào đón s sáng to đ tt hơn mi ngày.
  • Luôn đng hành và cùng nhau thành công
  • Luôn thc hin cam kết mi ngày và mang li kết qu theo đúng cách.

Chúng tôi tin “ làm tốt, kinh doanh sẽ tốt ”. Chúng tôi đặt niềm tin vào điều mang tính bền vững và đầu tư vào đội ngũ con người cũng như việc mở rộng mạng lưới phân phối đến các tỉnh xa hơn của Việt Nam.

Nguyễn Thị Mai
Nguyễn Thị MaiCo-Founder
“ Ngay từ đầu, Công ty chúng tôi đã được xây dựng dựa trên niềm tin, gia đình và sự chăm chỉ. Đó là một truyền thống giá trị cốt lõi của chúng tôi và “ Làm điều đúng đắn” đã ăn sâu vào văn hóa làm việc.”