Mô tả

Bảo vệ tự nhiên với tinh chất Lô Hội kết hợp Mint và Clove.

Dược liệu: Aloe leaf, Mint AP, Kantkari wp, Clove bud oil, Cardamom seed oil, Cinnamon bark oil, Holy basil leaf oil, Apamarg wp, Meswak stem, Liquorice root, Numeg seed oil, Carom fruit oil, Ginger rhizome oil, Neem bark.

– KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN PARABENS
– KHÔNG FLUORIDE
– KHÔNG CHẤT LÀM DẺO PHTHALATE
– KHÔNG CHẤT TẢY MÀU CHEMICAL BLEACH